Aktualności

Polska Federacja Kyokushin-kan Karate-do zarejestrowana

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać w dniu 21.07.2005 roku do Krajowego Rejestru Sądowego - Polską Federację Kyokushin-kan Karate-do. PFKK działa jako Związek Sportowy pod nr KRS 0000238287.

Celami działania organizacji są:

Organizacja, popularyzacja, rozwój Kyokushin-kan Karate-do w Polsce.

Reprezentowanie, ochrona praw, interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków federacji.

Podejmowanie działań promocyjnych różnych form uprawiania Kyokushin-kan Karate-do.

Federacja przystąpi do Miedzynarodowej Federacji Kyokushin-kan Karate-do oraz do Fundacji Kyokushin Shyogakukai z siedzibą w Tokio, której Prezydentem jest Hatsuo Royama 9 dan. Zapraszamy do współpracy stowarzyszenia sportowe chcące działać w ramach PFKK. Informacji o działalności Federacji prosimy szukać na oficjalnej stronie Karate Kyokushin-kan Polska.

Kontakt: Tel/fax: 058 301 87 62 lub 058 345 44 65 sensei Bogdan Jeremicz tel. kom. 0663 854321 e-mail: bogu4@wp.pl

0