Aktualności

Obóz letni - Tuchola 2008

Po raz szósty w Tucholi w dniach 5-10 sierpnia odbył się obóz letni kyokushinkan. W obozie wzięło udział 180 osób z klubów Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do oraz goście z Japonii - shihan Kunio Ishizawa oraz sempai Toshio Matsuzaki.

Nasz klub reprezentowało 5 osób – Janusz, Piotrek, Agnieszka, Artur i Marek. Tym razem tylko jedna osoba przystąpiła do egzaminu. Artur Zimnicki zdał egzamin na 4 kyu – zielony pas. Jest to pierwszy zielony pas spośród osób, które zaczynały swoją przygodę z kyokushin w dojo w Krośnie na ul. Pużaka.

W tym roku zajęcia w czasie obozu odbywały się w grupach wg stopni zaawansowania oraz w zależności od opanowania materiału technicznego.
Zajęcia w grupach prowadzili shihan Bogusław Jeremicz 5 dan, sensei Artur Wilento 3 dan, sensei Dariusz Jasiakiewicz 3 dan oraz zaproszeni goście.

Myślą przewodnią obozu było skoncentrowanie się na jakości wykonywanych technik, a nie nad ich ilością. Zajęcia odbywały się 4 razy dziennie. Każdy dzień rozpoczynał się rozruchem o godz. 7.00 z elementami Iken. Uczestnicy obozu brali w nim udział w okolicznościowych koszulkach.

Podział na grupy stworzył możliwość doskonalenia znanych już metod treningowych oraz poznania nowych. W tym roku również doskonalono techniki z wykorzystaniem kija - Bo. Wielu uczestników uczyło się podstaw posługiwania się Bo, aż do nauki kata Oshiro-no-kon włącznie.
Grupę czarnych pasów shihan Ishizawa nauczył nowego Bo-kata Shushi-no-kon oraz właściwej wersji kata Seienchin.
Pozostałe grupy miały okazję nauki nowych Pinan oraz Naifanchin. Jedną z istotnych metod treningowych nauczanych podczas obozu było doskonalenie poruszania się w walce - Unsoku jako jednej z metod doskonalenia walki realnej.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych odbyły się również egzaminy na stopnie uczniowskie kyu oraz mistrzowskie dan.
Egzaminatorami z ramienia światowej organizacji Kyokushin-kan International byli shihan Ishizawa i shihan Jeremicz.

21